Kladrubský zpravodaj

Vychází pravidelně 6x do roka, vždy k poslednímu dni sudého měsíce- tzn.číslo 1 - 28.2.,  číslo 2 - 30.4., číslo 3 - 30.6., číslo 4 - 31.8., číslo 5 - 31.10., číslo 6 - 31.12. Zpravodaj vydává město Kladruby nákladem 370 ks.

Redakční rada Zpravodaje:

  • Václav Balík
  • Jiří Čechura
  • Bohuslava Dusíková

Tiskne: LIEBLPRINT Planá

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel. 374 616 711, 374 631 722,
fax: 374 631 090
e-mail: obec@kladruby.cz

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub