Listiny

V kladrubském archivu se uchovaly po dlouhá staletí různé městské knihy a listinný materiál. Nejstarší pochází ze 16. století a jsou psány v češtině. Teprve od roku 1695 se do úředních knih a listin na kladrubském magistrátu začala používat jako úřední jazyk němčina.
Pro zájemce o historii jsou nejcennější různé radní manuály, knihy trhové, registra sirotčí nebo registra kostelní ze 16. a 17. století. Tyto knihy odrážejí život ve městě z této doby a dávají nahlédnout do topografie města, do života jeho obyvatel, místních názvů v intravilánu i extravilánu i do jednání městské rady a jejích konšelů, včetně mnoha soudních procesů.
Kromě toho se v archivu nachází velké množství listinného materiálu z 18. a 19. století v němčině. Tyto listiny se týkají například kompletní dokumentace o požáru z roku 1843, dále je v nich zahrnuta veškerá agenda Národní gardy v Kladrubech z roku 1848 nebo základací listina se seznamem všech členů Spolku pro vysazování stromů v Kladrubech z roku 1847. Je tam i celá řada jednotlivých listin o různých nadacích ( např. o Schepplově nadaci na stavbu špitálu ), agenda řemeslnických cechů, výuční listy z druhé poloviny 18. století atd.
Veškerý archivní materiál byl řádně evidován a uložen v budově radnice do roku 1997, kdy ho převzal Státní okresní archiv v Tachově.


 

Kšaft - neboli - poslední vůle Jiříka Faráříka.

Ve jméno svaté a nerozdílné trojice Amen. Já, Jiřík Farářík, měštěnín města Kladrub, ležie v těžké nemoci na sebe od Pána Boha vložiené a nevěda jak dále Pán Bůh všemohoucí se mnú naložiti a kdy šťastnou hodinku seslati ráčí, jsa ještě při rozumu zdravém a pamieti dobré postaven o statečku svém, kterýmž mne Pán Buoh z milosti své svaté božské obdařiti ráčil, takto o něm pro přetržiení nevolí a soudů po vykročení mém z tohoto bídného světa řídím...

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub