TJ Sokol Kladruby, z. s.

 

TJ je dobrovolným sdružením občanů s cílem provozovat tělovýchovu, sport a turistiku a to zejména:

  • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
  • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Kontakt

e-mail: sokol@kladruby.cz

IČ: 18252532

č. ú. : 195169278/0300

 

Výbor TJ Sokol Kladruby, z. s.

Jiří Kurš – předseda

Jitka Kuršová – hospodář

Ing. Vojtěch Ocelík – tajemník

Ing. Tomáš Kasl – člen výboru

Radek Lehečka – člen výboru

 

Jednotlivé oddíly

Název oddílu

Vedoucí oddílu

Den tréninku

Čas tréninku

basketbal

Ing. Vladimír Junek

čtvrtek

18.30 – 20.00

cvičení seniorů

Libuše Ocelíková

pondělí

17.00 – 18.00

cvičení žen

Blažena Šálová

čtvrtek

20.00 – 21.00

tenis

Václav Stahl

 

 

volejbal muži

Vojtěch Ocelík

pátek

19.00 – 21.00

volejbal pro všechny

Štěpánka Pospíšilová

pondělí

19.30 – 21.00

volejbal ženy

Ing. Jana Kaslová

pátek

17.30 – 19.00

  

Členské příspěvky (nahradit)

500 Kč –  ženy, muži
300 Kč – senioři (od 65 let)
0 Kč – čestní členové

 

Členské příspěvky musí vedoucí jednotlivých oddílů odevzdat pokladníkovi TJ nejpozději 31. 5. každého roku.

 

Ke stažení:

Přihláška do sokola

Zpracování osobních údajů

Zásady užívání kurtů

Stanovy spolku

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub