Základní škola Kladruby

Husova 203, 349 61 Kladruby
ředitelka školy: Mgr. Ilona Křížková
tel.: 374 631 794

Základní školu navštěvuje přibližně 220 žáků z Kladrub a spádových obcí jako jsou Vrbice, Láz, Milevo, Brod u Stříbra, Prostiboř, Kostelec, Nedražice, Ostrov, Zhoř, Skapce a Zálezly. Více na intenetových stránkách ZŠ Kladruby.

Nové vybavení pro Základní školu v Kladrubech

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V průběhu srpna a září roku 2014 byly zrekonstruovány dvě specializované učebny, a to učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu. Rekonstrukce byla spolufinancována z prostředků ROP NUTS II. Jihozápad.

Učebny byly zařízeny novým nábytkem – katedrami v obou učebnách a žákovskými lavicemi v učebně fyziky (se speciálním odolným povrchem a připojením 25 V); byly vybaveny moderní technikou – interaktivními tabulemi, počítači, tzv. vizualizéry (dokumentovými kamerami); učebna fyziky a chemie pak ještě hlasovacím systémem Smart Response.

V učebně fyziky a chemie byla vybudována digestoř, která umožní provádění různých chemických pokusů.

Dále se do učeben nakoupilo různé nové vybavení – mikroskopy (učitelský s připojením k PC; žákovské), moderní digitální měřicí přístroje zn. PASCO, pro nejrůznější fyzikální a chemická měření, nebo např. interaktivní učebnice pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie.

V neposlední řadě se z projektu pořídilo i několik strojů a drobného nářadí pro výuku předmětu Svět práce.

 

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub