Kladruby a Pozorka

Město Kladruby spolu se spádovými obcemi má k 31.12.2014, celkem 1531 trvale žijících obyvatel.

Kladruby mají 1 293 trvale žijících obyvatel, z toho část Pozorka 52.
Brod u Stříbra má 55 trvale žijících obyvatel.
Milevo má 47 trvale žijících obyvatel.
Láz má 57 trvale žijících obyvatel.
Vrbice mají 44 trvale žijících obyvatel.
Tuněchody mají 35 trvale žijících obyvatel.

Pozorka

Nejméně sedm obcí nebo jejich částí v naší zemi nese název Pozorka. Většina z nich se nachází v západních Čechách a nejčastěji leží u některé důležité cesty vedoucí ke státní hranici. Ta naše Pozorka (německy Gibacht) byla samostatnou obcí až do roku 1955, teprve pak se spojila se sousedními Kladruby. Může se pyšnit tím, že je sídlem národní kulturní památky Klášter Kladruby, která patří mezi nejvýznamnější perly západočeského baroka.

Různé legendy německého původu vyprávějí, že prý hned po založení kláštera se v okolních rozlehlých lesích potulovaly různé bandy loupežníků, které přepadávaly pocestné a kupce, procházející tudy po nedaleké zemské stezce. Říká se, že klášterní opat Bertold musel povolat do služeb ozbrojené stráže, které usadil pod klášterem, a to místo pak dostalo jméno Pozorka. Prý podle toho, že tyto stráže chránily slušné poutníky a upozorňovaly je na nebezpečí výzvou: „Dejte si pozor!“, německy „Gib acht!“ Jenže to všechno jsou jen nedoložené a historicky nepotvrzené legendy.

Pravdou je, že město Kladruby postavilo brzy po třicetileté válce přímo u samotných hranic s obcí Pozorkou nový hostinec zvaný Gibacht (Pozorka), česky Na Vyskočilce. V tomto hostinci se mělo čepovat výhradně jen pivo z kladrubského měšťanského pivovaru. Jenže nedaleký klášterní pivovar, který se nacházel na druhém břehu řeky v místech dnešní Pony farmy, sem, ale také do nedaleké městské cihelny a okolních domácností dodával občas tajně pivo klášterní. Došlo kvůli tomu k velkým rozepřím mezi městem a klášterem, čehož vrchnost využila a upevnila si nadvládu nad poddanými měšťany.

Obec Pozorka byla dlouhá léta, včetně samotného kláštera, součástí katastru nedaleké obce Ostrova a církevně patřila pod faru v Kostelci. Po zrušení kláštera v roce 1785 se jeho areálu začalo říkat „zámek“ a celému jeho okolí německy Schloßbezirk, tedy zámecký okrsek. Název Gibacht (Pozorka) pro tuto obec se začal oficiálně používat až v 19. století, když zámecké budovy vlastnil už kníže Windischgrätz a byla tu zřízena i vlastní zámecká fara pod názvem Pozorka při bývalém klášterním chrámu.

 

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub