Naučná stezka

Základní údaje

Naučná stezka Kladruby byla otevřena 30. června 1988

Délka stezky: 6 km

Počet zastávek: 15

Výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem stezky: 35 m

Značení: žlutá pásková turistická značka, zajišťuje a obnovuje Klub českých turistů Tachov

Charakter stezky: okružní stezka s námětem přírodovědným, ekologickým a historickým

Provozovatel stezky: Ekocentrum Tymián z Kladrub ve spolupráci s Městským úřadem Kladruby

Značení zastávek: tabule 100 x 80 cm na stojanech s textem (česky a německy) a barevnými obrázky

Začátek i konec stezky: proti vchodu do Národní kulturní památky Klášter Kladruby (je možné absolvovat jen půlku trasy, z náměstí v Kladrubech se lze vrátit po silnici zpět k začátku stezky)

Průvodce: tištěný, 36 stran, černobílý, 3. vydání (1988, 1998, 2004). V současné době se chystá 4. vydání, které bude popisovat nynější upravený stav jednotlivých zastávek.

Původně bylo možné vypůjčit si tištěného průvodce zdarma ze schránky na začátku stezky. Po zkušenostech s jeho častým odcizovánám si jej lze nyní zakoupit na Městském úřadě Kladruby a v Infocentru.

Autor textu: Jiří Čechura, autoři ilustrací ing. Václav Balík, ing. Rudolf Schaffer, Hana Schafferová, grafická úprava ing. Martin Čechura. Tisk: Marienprint Planá u M.L. 

Náměty jednotlivých zastávek

1. Kladrubský klášter, pohled do historie. Historie kladrubského kláštera. Přehled prohlídkových tras.

2. Jak dlouho roste strom? Zastavení u nejmohutnějšího stromu v býv. okrese Tachov (dub zimní s obvodem 7,5 m). Význam památných stromů.

3. Divadlo v přírodě Historie bývalého divadla v přírodě, zámecký park

4. Jsou patra jen v paneláku? Vegetační patra v lesoparku. Přehled dřevin a bylin (s obrázky) rostoucích v této lokalitě včetně chráněné lilie zlatohlávku. Přehled fauny, především ptáků (rovněž s obrázky). Krmítka pro ptáky.

5. Stojíme na břehu nejstarší české řeky? Geologie řeky Úhlavky. Mlýny na Úhlavce. Ráj rybářů.

6. Historie města Kladrub Budovy a památky na náměstí. Kladrubský znak.

7. Zemské stezky na Kladrubsku. Průběh Norimberské zemské stezky ve 12., 13. a 14. století. Budova bývalého špitálu a staré pošty.

8. Strom je továrna na čistý vzduch. Stromy v parku u školy. Fotosyntéza. Historie školství v Kladrubech.

9. Jak pracuje čistička odpadních vod? Princip biologického čištění odpadních vod. Znečisťující látky ve vodě. Mokřadní ekosystém.

10. Z čeho bohatli kladrubští měšťané? Dolování stříbrné a olověné rudy na Kladrubsku. Geologická stavba Kladrubska. Štola po dolování rudy.

11. Kudy tekla Úhlavka? Geologické dějiny a přemístění koryta řeky Úhlavky. Bývalá pískovna, dnes řízená skládka domovního odpadu. Erozní činnost řeky.

12. Poznej a chraň! Bělozářka liliovitá. Další prvky chráněné fauny a flóry na Kladrubsku.

13. Co víme o lese? Typy lesních porostů. Mechy. Houby. Život v lese. Lesní hospodářství.

14. Mravenci a mraveniště. Význam mravenců v lese. Pozůstatek zemské stezky z nejstarších dob.

15. Kalvárie opředená pověstmi. Pověsti o vrchu Kalvárie. Vojenská betonová pevnůstka (bunkr) z roku 1936. Pozvání do Muzea československého opevnění (v dalším bunkru u kláštera).

Průvodce obsahuje pak ještě další pověsti z okolí Kladrub, zápisy z kronik a kladrubských městských knih.

Historie naučné stezky

Naučná stezka Kladruby vznikala téměř pět let, od roku 1983. Na jejím vybudování se podílelypředevším děti ze základní školy v Kladrubech, z přírodovědného oddílu Zlatý list. Jen při některých těžších pracích pomáhali dospělí ochránci přírody nebo rodiče dětí.

V roce 1984 se připravovala trasa stezky a úklid černých skládek kolem ní. Když byly práce z větší části hotovy, přišla 23.11.1984 zničující vichřice a připravená trasa se stala zcela neprůchodnou, byla pokrytá popadanými stromy. Stejný osud potkal dřevěnou lávku přes Úhlavku u vtoku Žďárského potoka. Po její první opravě přišlo v roce 1985 jarní tání a voda lávku opět odnesla, takže za pomoci několika dospělých musela být postavena nová.

V tomtéž roce byly vybudovány schody ve svahu nad jezem u fotbalového hřiště, kde se nedalo bez nich zdolat prudký břeh. V roce 1986 následovala namáhavá oprava studánky v lesoparku pod klášterem. Do té doby tam vyvěrala voda do cesty a tvořila blátivou překážku. Děti vysekávaly pomocí srpů, mačet, klacků a hrábí kopřivy, bolševník a jiné plevelné rostliny podél cest, u památných dubů na Pozorce a u vchodu do těžební štoly.

Od roku 1986 se provádělo schvalovací řízení, na němž se podílel odbor životního prostředí tehdejšího ONV v Tachově, Krajský ústav památkové péče a ochrany přírody v Plzni (k textům na jednotlivých zastávkách i v průvodci se vyjadřovalo několik významných odborníků). Tehdejší Místní národní výbor zaplatil 2400 Kčs za vytištění 1200 kusů průvodců ve Výpočetní stanici Státních statků ve Stříbře. Organizace ČSOP ze svého účtu zaplatila nákup železných tyčí na orientační tabule. Kromě tohoto příspěvku nedostal přírodovědný oddíl na vybudování stezky ani jedinou korunu.

Po otevření stezky byl o ní velký zájem turistů, kteří nešetřili pochvalnými zápisy v návštěvní knize umístěné ve schránce na začátku stezky. Přišly však další problémy (stržený můstek přes bývalý mlýnský náhon, zajištění provizorního značení do doby, než byly hotové turistické značky). Poslední únorový den roku 1990 další vichřice způsobila ohromné škody na cestách naučné stezky, takže celý rok nebyly některé její úseky vůbec v provozu.

Začal boj s vandaly, kteří časti odcizili nejen tištěné průvodce a zápisovou knihu ve schránce, ale ničili i tabulky (strhávali celé, rozřezávali text na nich nožem či sekerkou, dělali na cestách nepořádek). Došlo k rozporům o cestu přes sportovní střelnici, která se léta nepoužívala, na jiném místě došlo k přehrazení cesty kvůli výběhu koní.

Po skončení činnosti přírodovědného oddílu Zlatý list (leden 1995) a zániku místní organizace ČSOP se na údržbě stezky podílelo již jen několik málo dospělých jednotlivců, většinou bývalých budovatelů stezky z dětských let. Od roku 1998 se výrazně zapojil do pomoci při její údržbě Obecní úřad v Kladrubech. V roce 2008 byly zabudovány nové, velké tabule s českým a německým textem. Bohužel, i ty jsou často ničeny od vandalů a nepřátel přírody.

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub