Mariánský sloup

Byl postaven r. 1701 a původně stával blíže ke kostelu. Je zhotoven v barokním stylu z pískovce. Na vrcholku je soška Panny Marie s mečem v prsou. Na úzkém čtyřbokém sloupku jsou reliéfy ze všech stran symbolů umučení. Na spodním podstavci je nápis IHS, tři hřeby, kladívko a zednická lžíce s monogramy jeho tvůrců AZ a MZ. Německý nápis v překladu zní: "R. 1701 se vší útěchou vás požehnává ke svornosti, věrnosti a lásce.

Kdo postavil mariánský sloup na kladrubském náměstí ?

O mariánském sloupu na kladrubském náměstí bylo již v našem Zpravodaji i v publikacích o Kladrubech napsáno mnoho. Víme, že pochází z roku 1701, že snad byl postaven jako ochrana proti morové epidemii, což ale není zcela jisté. Víme také, že až do roku 1850 stával blíže k pivovaru, tedy k dnešnímu nákupnímu středisku. Začátkem 20. století byl opravován a v roce 1968 byl poražen couvajícím nákaldním autem. Byl znovu obnoven a korunka Panny Marie pak v devadesátých letech pozlacena dnes již nežijícím restaurátorem Drahotušským.

Víme i to, že na úzkém dříku pod sochou Panny Marie jsou znázorněny nástroje umučení Krista a tzv. veraikon (Kristova hlava s trnovou korunou), na podstavci jsou dvě zkřížené zednické lžíce a monogramy dvou stavitelů MZAZ. Kdo byli tito dva neznámí autoři uměleckého díla? I když jsem v Kladrubech již hezkou řádku let, nikdy jsem se v žádné kronice, ani literatuře nedozvěděl, co znamenají a čí jméno skrývají ony záhadné iniciály MZAZ, ač by mě to bylo dosti zajímalo.
Teprve nyní jsem se dozvěděl zcela náhodou jméno jednoho z nich, zřejmě bratrů nebo otce se synem. Nevím, možná jsem objevil něco již dávno objeveného a třeba pro mnoho kladrubských obyvatel to není nic nového. Proto se předem omlouvám a nedělám si žádné zásluhy, že jsem "objevil Ameriku".

Klíčem k tomu je německý nápis na podstavci sloupu:

Ao 1701
Mit Allen Trost Hier Ewig Segne Zur Einigkeit : Jezu Treu, Liebe, Ehr - Regne

Tento nápis se dosti obtížně překládá do češtiny, protože obsahuje celou řadu archaismů, dnes již málo používaných. Obvykle, i když nepřesně, se v českém jazyce uvádí takto:

Roku 1701
se vší útěchou zde žehná na věky k jednotě, lásce k Bohu a úctě

Zkuste si však přečíst postupně všechna velká začáteční písmena jednotlivých slov v německém nápisu. Vyjde nám jméno Mathes Zeitler. A tajenka je rozluštěna!

Jiří Čechura

Kašna

Byla součástí kladrubského vodovodu. V listině z r. 1584 vydané opatem Ondřejem je zakotven roční plat 2 kopy míšenských grošů pro prunýře, který se staral o vedení vody do městského vodovodu a současně i povinnost kláštera poskytovat ze svých lesů dřevo na "trouby k vedení vody" jako náhrada za tzv. povarno, to jest poplatek za vaření piva.
Kašna byla původně zastřešená dřevěnou stříškou. Podobných kašen bylo po městě vystavěno několik.

Po r. 1963, kdy byl v Kladrubech vybudován nový vodovod, nebyly již kašny v provozu. Pozůstatky některých můžeme najít ještě nyní, např. proti škole nebo při cestě na Pozorku. V roce 1991 byla obnovena kašna na náměstí jako okrasná s malou fontánkou.

Město Kladruby

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ: 00259888, DIČ: CZ00259888
 
tel.: 374 616 711
e-mail: obec@kladruby.cz
facebook: Město Kladruby - oficiální stránky

Úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
pozadí - panorama Kladrub